2000'den Günümüze...


Full Otomatik Direk Kesme Test Cihazı
• Cihazın geniş, ve okunaklı bir
LCD ekranı bulunmalıdır.
• Yükleme hızları kullanıcı tanımlı ayarlanmakla beraber
0.00001 ile 9.00000 arasında basit bir şekilde ayarlanabilmelidir.
• Masaüstü kullanıma uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
• Bilgisayara bağlanabilmelidir. Bilgisayara bağlandıktan
sonra otomatik olarak kullanıcı testi bilgisayar aracılığı
ile yönetebilmeli ve sonuca ulaşabilmelidir.
• Program sayesinde kayma gerilmesi δ(kg/cm3) –
Düşey gerilme (kg/cm3) eğrisini otomatik olarak çizmelidir.
• Kohezyon (C ) ve içsel sürtünmeyi (Φ) otomatik olarak
yine bilgisayar aracılığı ile hesaplayabilmelidir.
• Test sonunda cihaz deneyi otomatik olarak bitirmelidir.
İstenildiği takdirde devam edebilme özelliği olmalıdır.
• Yükleme kolu kapasitesi 1/9, 1/10, 1/11 olmalıdır.
• Cihaz kullanıcı tanımlı deney sonlandırma şartlarına
imkan verebilmelidir. Bu tanımlamalar kuvvetin sabit
değerlerinde, kuvvetin düşme değerlerinde ve deformasyona
bağlı olarak kullanıcı tanımlı seçilebilmelidir.

• Ayrıca kullanıcı deneyde bir aksaklık gördüğünde deney esnasında deneyi sonlandırabilmelidir.
• Cihaz kalibrasyonu kuvvetin 5 noktasından ayrı
ayrı yapılabilir özellikte olmalıdır.
• Cihazın ayarlar menüsüne ve kalibrasyon menüsüne
girişlerde şifreli olmalı, kullanıcının kolay bir hatası
sonucunda kalibrasyonu bozmasına meyil vermemelidir.
• Cihaz ile birlikte 60×60 mm2 kesme kutusu ekipmanları
ve 50 kg (4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 2 x 2 kg, 1 x 1 kg) ağırlık
seti verilmelidir.

Açıklama

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.