2000'den Günümüze...


KAGİR & LENTO EĞİLME TEST PRESİ

5 Ton Kapasiteli
Uzama sensörü okuyabilen grafik göstergeli
Değerler digital indikatörde işlenerek görüntülenmekte ve aynı anda PC üzerinde bulunan Eğilme test programına aktarılmaktadır. Deneyi başlatma/durdurma/sona erdirme/ komutları ile deney süresince basınç hızının ayarlanması bilgisayar tarafından yapılmaktadır.
Bilgisayardan gönderilen komutlar dijital kontrol ünitesi tarafından işlenerek motor kumanda edilmektedir.
Eğilme Test programı Türkçe olup Windows işletim sisteminde çalışmaktadır.

Numune bilgilerinin girişine, deney sonunda yayılı yük ve ardışık yük değerlerinin tespitine
Ve deney sonuçlarının yazıcı aracılığı ile raporlanmasına izin verilmektedir.
Eğilme Test Test programı ile yapılabilecek deneyler: max kırılma yükü ve ardışıl olarak max kırılma yükünün %10 unundan başlayarak %100 üne kadar %10 artan değerler olarak kuvvetler uygulanır ve değerler kaydedilir. Eğilme programında eğilme yönünde numune deforme olana kadar basma ve ardışıl olarak yükleme deneyleri yapılabilmektedir.

Açıklama

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.